1st State Level Competition - 2016

Schools Participated in 1st State Level Competition - 2016

 1. G.D.R. SCHOOL
 2. SAI G.D.R. SCHOOL
 3. SWAMY VIVEKANANDA HIGH SCHOOL
 4. S.V.N. E/M SCHOOL
 5. VISWA SHANTHI VIDHYA NIKETHAN SCHOOL
 6. GAYATHRI VIDHYA LAYAM
 7. VISWA SHANTHI VIDHYANIKETHAN HIGH SCHOOL
 8. AUROBINDO INTERNATIONAL SCHOOL
 9. OPEN MINDS INTERNATIONAL SCHOOL
 10. GLENDALE ACADEMY
 1. NAMPALLY VYAYAMA SHALA HIGH SCHOOL
 2. ST.JOSEPH’S HIGH SCHOOL
 3. V.S.R. E/M HIGH SCHOOL
 4. VIVEKANANDA VIDHYA MANDIR SCHOOL
 5. ST.THERESA HIGH SCHOOL
 6. HOWARD PUBLIC SCHOOL
 7. THE MOTHERS HIGH SCHOOL
 8. E & L SCHOOL
 9. ST.PAUL’S HIGH SCHOOL
 10. ST.MARTIN’S HIGH SCHOOL

 • 1